Categorieën
Geen categorie

Werkwijze analyse ‘kleur in de Tweede Kamer’

Om te bepalen hoeveel ‘kleur’ er in de huidige en toekomstige Tweede Kamer aanwezig is zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2021 geanalyseerd.

Er is gekozen om de huidige partijen en eenpartijfracties die een eigen partij hebben opgericht te analyseren. De afkomst/roots van de kandidaten zijn onderverdeeld in drie categorieën waarbij het gaat om hun eigen afkomst of die van (een van ) hun ouders.:

  1. Surinaamse / Afrikaanse / Antilliaanse afkomst of roots;
  2. Marokkaanse / Turkse afkomst of roots;
  3. Overig: Iranese / Pakistaanse / Koerdische / Syrische afkomst of roots

We hebben deskresearch gedaan via internet. Vaak stond deze informatie vermeld op de websites van de partijen, of in interviews waar een kandidaat sprak over zijn/haar afkomst of die van diens ouders. Bij een aantal kandidaten (6) is deze informatie niet met zekerheid vast te stellen. Er is dan op basis van de naam een indeling gedaan: 4 in de categorie Marokkaans /Turks (Denk-leden),  1 in de categorie overig en 1 bij Nederlandse Kamerleden. Dit betrof mensen die niet op verkiesbare plekken staan op basis van de peiling van Maurice de Hond (10-01-2021). Mensen wiens roots in Europese landen buiten Nederland ligt hebben we niet meegenomen. Dit betreft overigens maar 1 persoon. We hebben 15 partijen onderzocht. Bij de eerste telling hebben we van 12 partijen de eerste 25 kandidaten op de lijst geteld, 1 partij met 21 kandidaten, 1 partij met 23 en 1 partij met 12 kandidaten.

Vervolgens is per partij een telling gedaan.

  • De eerste analyse zijn de kandidatenlijsten van 15 partijen t/m plek 25
  • De tweede analyse zijn de kandidatenlijsten van de 15 partijen afgezet tegen de peiling van Maurice de Hond (peildatum 10-1-2021). Dit zijn immers de potentiele nieuwe Kamerleden.

NB Partijen Bij1 en Ja21 zijn niet onderzocht omdat deze nog geen lid zijn van de huidige Tweede Kamer. Omdat zij in de peiling van 10-1-2021 4 zetels hebben is bij de tweede telling van de peilingen alles gedeeld door 146. Door hun komst komt er 1 extra Surinaamse Nederlander bij.

Resultaten totaal kandidatenlijsten (t/m zetel 25)

Conclusie

Op basis van de kandidatenlijsten t/m 25 is 3,93% van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf. Op basis van de peilingen van Maurice de Hond betreft dit 2,05% van de nieuwe Kamerleden. Dat betekent dat op basis van de peilingen 3 nieuwe kandidaten van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf in de Kamer komen. Als Bij1 in de Kamer komt met 1 zetel zal dat 4 mensen betreffen en komt het totale percentage op 2,6%.

9 partijen (VVD, PVV, CDA, PvDD, SGP, FvD, 50 Plus, Splinter en Krol) hebben op hun kandidatenlijst t/m 25 (of lager) niemand van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf opgenomen.

Op basis van de kandidatenlijsten t/m 25 is 8,43 % van Turkse/Marokkaanse komaf. Dit komt grotendeels door de lijst van Denk. Op basis van de peilingen van Maurice de Hond betreft dit 7,53% van de nieuwe Kamerleden. Dat betekent dat op basis van de peilingen 11 nieuwe kandidaten van Turkse/Marokkaanse komaf in de Kamer komen.

Op basis van de kandidatenlijsten t/m 25 is 2,53 % van ‘overige komaf’, dus niet van Nederlandse komaf of een anders Europees land. Op basis van de peilingen van Maurice de hand betreft dit 2,74 % van de nieuwe Kamerleden komaf. Dat betekent dat op basis van de peilingen 4 nieuwe kandidaten van overige komaf in de Kamer komen.

Op het eerste gezicht lijken de kandidatenlijsten voor de verkiezingen 2021 een grotere diversiteit te hebben op het gebied van afkomst/roots. Maar als gekeken wordt naar de plekken op de kieslijst van deze kandidaten dan blijkt slechts een flink kleiner percentage werkelijk kans te hebben op een plek.

Mensen van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf staan vaker op een onverkiesbare plek en daardoor wordt hun aantal dat daadwerkelijk in de Kamer zal komen bijna gehalveerd tot 2,05 %. Bij de twee andere categorieën is er grotere kans dat de kandidaten ook in de Kamer komen.

© Onderzoek uitgevoerd door stichting Meer Kleur in de Media en Politiek. Alle rechten voorbehouden.

Lees het manifest: ‘Vertegenwoordig ons, ook in kleur’
Teken de petitie op Petities.nl.