Categorieën
Geen categorie

Werkwijze analyse ‘kleur in de Tweede Kamer’

Om te bepalen hoeveel ‘kleur’ er in de huidige en toekomstige Tweede Kamer aanwezig is zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2021 geanalyseerd.

Er is gekozen om de huidige partijen en eenpartijfracties die een eigen partij hebben opgericht te analyseren. De afkomst/roots van de kandidaten zijn onderverdeeld in drie categorieën waarbij het gaat om hun eigen afkomst of die van (een van ) hun ouders.:

  1. Surinaamse / Afrikaanse / Antilliaanse afkomst of roots;
  2. Marokkaanse / Turkse afkomst of roots;
  3. Overig: Iranese / Pakistaanse / Koerdische / Syrische afkomst of roots

We hebben deskresearch gedaan via internet. Vaak stond deze informatie vermeld op de websites van de partijen, of in interviews waar een kandidaat sprak over zijn/haar afkomst of die van diens ouders. Bij een aantal kandidaten (6) is deze informatie niet met zekerheid vast te stellen. Er is dan op basis van de naam een indeling gedaan: 4 in de categorie Marokkaans /Turks (Denk-leden),  1 in de categorie overig en 1 bij Nederlandse Kamerleden. Dit betrof mensen die niet op verkiesbare plekken staan op basis van de peiling van Maurice de Hond (10-01-2021). Mensen wiens roots in Europese landen buiten Nederland ligt hebben we niet meegenomen. Dit betreft overigens maar 1 persoon. We hebben 15 partijen onderzocht. Bij de eerste telling hebben we van 12 partijen de eerste 25 kandidaten op de lijst geteld, 1 partij met 21 kandidaten, 1 partij met 23 en 1 partij met 12 kandidaten.

Vervolgens is per partij een telling gedaan.

  • De eerste analyse zijn de kandidatenlijsten van 15 partijen t/m plek 25
  • De tweede analyse zijn de kandidatenlijsten van de 15 partijen afgezet tegen de peiling van Maurice de Hond (peildatum 10-1-2021). Dit zijn immers de potentiele nieuwe Kamerleden.

NB Partijen Bij1 en Ja21 zijn niet onderzocht omdat deze nog geen lid zijn van de huidige Tweede Kamer. Omdat zij in de peiling van 10-1-2021 4 zetels hebben is bij de tweede telling van de peilingen alles gedeeld door 146. Door hun komst komt er 1 extra Surinaamse Nederlander bij.

Resultaten totaal kandidatenlijsten (t/m zetel 25)

Conclusie

Op basis van de kandidatenlijsten t/m 25 is 3,93% van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf. Op basis van de peilingen van Maurice de Hond betreft dit 2,05% van de nieuwe Kamerleden. Dat betekent dat op basis van de peilingen 3 nieuwe kandidaten van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf in de Kamer komen. Als Bij1 in de Kamer komt met 1 zetel zal dat 4 mensen betreffen en komt het totale percentage op 2,6%.

9 partijen (VVD, PVV, CDA, PvDD, SGP, FvD, 50 Plus, Splinter en Krol) hebben op hun kandidatenlijst t/m 25 (of lager) niemand van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf opgenomen.

Op basis van de kandidatenlijsten t/m 25 is 8,43 % van Turkse/Marokkaanse komaf. Dit komt grotendeels door de lijst van Denk. Op basis van de peilingen van Maurice de Hond betreft dit 7,53% van de nieuwe Kamerleden. Dat betekent dat op basis van de peilingen 11 nieuwe kandidaten van Turkse/Marokkaanse komaf in de Kamer komen.

Op basis van de kandidatenlijsten t/m 25 is 2,53 % van ‘overige komaf’, dus niet van Nederlandse komaf of een anders Europees land. Op basis van de peilingen van Maurice de hand betreft dit 2,74 % van de nieuwe Kamerleden komaf. Dat betekent dat op basis van de peilingen 4 nieuwe kandidaten van overige komaf in de Kamer komen.

Op het eerste gezicht lijken de kandidatenlijsten voor de verkiezingen 2021 een grotere diversiteit te hebben op het gebied van afkomst/roots. Maar als gekeken wordt naar de plekken op de kieslijst van deze kandidaten dan blijkt slechts een flink kleiner percentage werkelijk kans te hebben op een plek.

Mensen van Surinaams/Afrikaans/Antilliaanse komaf staan vaker op een onverkiesbare plek en daardoor wordt hun aantal dat daadwerkelijk in de Kamer zal komen bijna gehalveerd tot 2,05 %. Bij de twee andere categorieën is er grotere kans dat de kandidaten ook in de Kamer komen.

© Onderzoek uitgevoerd door stichting Meer Kleur in de Media en Politiek. Alle rechten voorbehouden.

Lees het manifest: ‘Vertegenwoordig ons, ook in kleur’
Teken de petitie op Petities.nl.

Categorieën
Manifest

Vertegenwoordig ons, ook in kleur!

Beste politici en voorzitters van alle politieke partijen,

Aan goede voornemens ontbrak het u niet, toen de ongelijke behandeling van zwarte medeburgers vanaf mei vorig jaar het wereldnieuws domineerde. We vonden elkaar in onze afkeer van racisme en discriminatie. We beloofden te streven naar een gelijkwaardiger samenleving. Welwillende politici en bestuurders durfden kritisch naar hun eigen omgeving te kijken. Zij kwamen tot de conclusie dat hun werkkring te wit was. Voortaan zou er actief gezocht worden naar geschikte kandidaten van kleur.

Wij hadden daarom goede hoop dat de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 rap meer kleur zouden krijgen. De volksvertegenwoordiging zou deze handschoen natuurlijk het eerst oppakken. Een afspiegeling van de samenleving geeft het parlement immers legitimiteit. Opdat er namens ons allen besloten wordt voor ons allen.

Niets bleek minder waar.

Terwijl bedrijven hun reclames als bij toverslag diverser maakten, met ook zwarte acteurs als boegbeeld, bleef het in Den Haag helaas bij zalvende praatjes. Daarom hebben de initiatiefnemers van dit manifest de kandidaat-lijsten van de huidige politieke partijen onderzocht tot en met nummer 25.

De conclusie: de Tweede Kamer is wit en blijft wit. Als de kandidatenlijsten niet aangepast worden, is het parlement dat na de verkiezingen aantreedt wederom geen afspiegeling van het veelkleurige Nederland. Het Nederland van 17,4 miljoen mensen van wie 4,2 miljoen mensen een migratieachtergrond hebben.

Wel zien we dat politici van Turkse en Marokkaanse komaf een opmars op de lijsten maken. Dat is positief! Maar waar zijn de zwarte Kamerleden met wortels in Suriname, Afrikaanse landen en de Antillen?

Wij constateren dat op de kandidatenlijsten van de huidige parlementair actieve politieke partijen slechts 3,9 procent van de kandidaat-Kamerleden wortels heeft in Suriname, Afrikaanse landen of de Antillen. En dat 9 van die partijen helemaal niemand van een dergelijke komaf in de top-25 heeft gezet. Als er nu verkiezingen worden gehouden, komen er op basis van de laatste peilingen slechts 3 tot 4 zwarte kandidaten de Tweede Kamer in. Zo blijft het parlement nagenoeg wit.

Politici en voorzitters van de politieke partijen. Het is nog niet te laat. Tot 1 februari zijn uw kandidatenlijsten nog in concept. We roepen u op tot beraad. Lever alstublieft nog een inspanning om uw lijst diverser te maken, zodat het kleurrijke Nederland van 2021 zich kan herkennen in uw partij.

Dank voor uw aandacht.

Hartelijke groet,
Stichting Meer Kleur in de Media en Politiek

Eens met dit manifest? Lees en teken dan onze petitie op Petities.nl.

Voor data, berekening en onderbouwing, zie deze pagina.

Diagram links: afkomst van kandidaat-politici op de lijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (van de huidige partijen en éénmansfracties). Diagram rechts: diversiteit nieuw parlement op basis van laatste peiling De Hond (peildatum 10 januari 2021). Bron: onderzoek Stichting Meer Kleur in de Media en Politiek.