Categorieën
Manifest

Vertegenwoordig ons, ook in kleur!

Beste politici en voorzitters van alle politieke partijen,

Aan goede voornemens ontbrak het u niet, toen de ongelijke behandeling van zwarte medeburgers vanaf mei vorig jaar het wereldnieuws domineerde. We vonden elkaar in onze afkeer van racisme en discriminatie. We beloofden te streven naar een gelijkwaardiger samenleving. Welwillende politici en bestuurders durfden kritisch naar hun eigen omgeving te kijken. Zij kwamen tot de conclusie dat hun werkkring te wit was. Voortaan zou er actief gezocht worden naar geschikte kandidaten van kleur.

Wij hadden daarom goede hoop dat de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 rap meer kleur zouden krijgen. De volksvertegenwoordiging zou deze handschoen natuurlijk het eerst oppakken. Een afspiegeling van de samenleving geeft het parlement immers legitimiteit. Opdat er namens ons allen besloten wordt voor ons allen.

Niets bleek minder waar.

Terwijl bedrijven hun reclames als bij toverslag diverser maakten, met ook zwarte acteurs als boegbeeld, bleef het in Den Haag helaas bij zalvende praatjes. Daarom hebben de initiatiefnemers van dit manifest de kandidaat-lijsten van de huidige politieke partijen onderzocht tot en met nummer 25.

De conclusie: de Tweede Kamer is wit en blijft wit. Als de kandidatenlijsten niet aangepast worden, is het parlement dat na de verkiezingen aantreedt wederom geen afspiegeling van het veelkleurige Nederland. Het Nederland van 17,4 miljoen mensen van wie 4,2 miljoen mensen een migratieachtergrond hebben.

Wel zien we dat politici van Turkse en Marokkaanse komaf een opmars op de lijsten maken. Dat is positief! Maar waar zijn de zwarte Kamerleden met wortels in Suriname, Afrikaanse landen en de Antillen?

Wij constateren dat op de kandidatenlijsten van de huidige parlementair actieve politieke partijen slechts 3,9 procent van de kandidaat-Kamerleden wortels heeft in Suriname, Afrikaanse landen of de Antillen. En dat 9 van die partijen helemaal niemand van een dergelijke komaf in de top-25 heeft gezet. Als er nu verkiezingen worden gehouden, komen er op basis van de laatste peilingen slechts 3 tot 4 zwarte kandidaten de Tweede Kamer in. Zo blijft het parlement nagenoeg wit.

Politici en voorzitters van de politieke partijen. Het is nog niet te laat. Tot 1 februari zijn uw kandidatenlijsten nog in concept. We roepen u op tot beraad. Lever alstublieft nog een inspanning om uw lijst diverser te maken, zodat het kleurrijke Nederland van 2021 zich kan herkennen in uw partij.

Dank voor uw aandacht.

Hartelijke groet,
Stichting Meer Kleur in de Media en Politiek

Eens met dit manifest? Lees en teken dan onze petitie op Petities.nl.

Voor data, berekening en onderbouwing, zie deze pagina.

Diagram links: afkomst van kandidaat-politici op de lijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (van de huidige partijen en éénmansfracties). Diagram rechts: diversiteit nieuw parlement op basis van laatste peiling De Hond (peildatum 10 januari 2021). Bron: onderzoek Stichting Meer Kleur in de Media en Politiek.